Activiteiten in De Wachter

Stichting Het Schermereiland timmert aan de weg om buurthuis De Wachter hét sociale middelpunt te laten zijn voor alle bewoners: als bewoner kun je er niet meer omheen, het is een vanzelfsprekende en bekende plek van én voor de buurt.

KERSTBRUNCH Zaterdag 25 december 2021, organiseren we weer een kerstbrunch. Van 11.00-13.00 uur eten we gezamenlijk een maaltijd

KERSTACTIE We kijken we uit naar donderdag 23 december 2021. De inhoud van de verrassing krijgt men pas op de dag zelf te weten en te zien.

LEEFBAARHEID De groep leefbaarheid bestaat uit bewoners en de sociaal cultureel werker van de Wachter. Bij verschillende thema’s .....